21 Şubat 2017 Salı 14:50
Hangi ilçede kaç bekçi alınacak?

İstanbul Valiliği, çarşı ve mahalle bekçisi alımıyla ilgili aranan şartları ve ilçelerdeki kadroları açıkladı. 

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada çarşı ve mahalle bekçisi alımı ile ilgili bilgi verildi. Açıklamada, "772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İstanbul ili mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere listede belirtilen boş ilçe kadrolarına 700 ’Çarşı ve Mahalle Bekçisi’ alımı yapılacak olup giriş sınavları valilikçe belirlenecek tarihte Kaymakamlıklarca yapılacaktır. Adayların, başvuru, sözlü ve yazılı sınav sürecinde valilik ve kaymakamlık resmi internet adreslerini takip etmesi gerekmektedir. Adaylarda, aranan şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

İlan edilen çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu için müracaatta bulunan adaylar, ilan edilen ilçe kadrolarında değerlendirilerek, ’sadece’ bir ilçe kaymakamlığına müracaat edecek ve o ilçede sınava girecektir. Aday, bekçi olmaya hak kazandığı takdirde sınava girdiği (başvuru yaptığı) ilçe kadrosuna ataması yapılacaktır. Çarşı ve mahalle bekçiliği sınavına lise ve dengi okul mezunları dışında başvuru kabul edilmeyecektir" ifadeleri kaydedildi.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuru yapacak adaylar için aranacak şartlar şöyle: 

"Türk vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, en az 1 yıldır İstanbul’da ikamet ediyor olmak, askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası almamış olup, affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak."

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 24’üncü maddesi gereğince çarşı ve mahalle bekçisi olarak atanacak kişilerde polis memurlarında aranan sağlık şartları aranacak. Bekçi adaylarında en az 167 santim boyunda olmak ve beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranacak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvurular 16 Şubat 2017-25 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. Bekçi adayları başvurularını, istenen evraklar ile birlikte başvuru esnasında temin edecekleri ya da ekte bulunan dilekçeleri imzalamak sureti ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine şahsen yapacak.Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı anlaşılan istekliye Kaymakamlıklarca başvurunun kabul edilmediği, gerekçeli bir yazı ile bildirilecek. Dilekçe ekleri ile beraber, isteği halinde, sahibine geri verilecek.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Başvuru esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği, askerlik durum belgesi, 4,5x6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf, adli sicil belgesi, gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair belge istenecek. Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer ’Sınava giriş belgesi’ müracaat ettikleri ilçe emniyet müdürlüklerince daha sonra duyurulacak tarihte verilecek. Belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilecek. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini sınava getirmek zorunda olacak.

Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde hata görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalatacak. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak.

SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra başvurunun kabul edildiği ilçe emniyet müdürlüğünün bağlı olduğu kaymakamlık internet sayfalarında yayınlanacak tarihte ve yerlerde yazılı sınava girecek. Sözlü sınav tarihi ve yeri, başvurunun alındığı ilçenin kaymakamlık resmi internet sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacak. Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek ’Sınav Giriş Belgesinde’ belirtilecek olup, sözlü sınava ’Sınav Giriş Belgesi’ ile girilecek. Sınav Giriş Belgesini göstermeyenler sınavlara alınmayacak.

Sözlü sınavda adayların, kültür durumu ile beraber; genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı, hal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri, herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecek.

Başvuruda bulunan adaylardan, sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacak. Sözlü sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği ilçenin kaymakamlık internet adresinden ilan edilecek.

YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Yazılı sınav tarihi ve yeri başvurunun alındığı ilçenin kaymakamlık resmi internet sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacak. Yazılı sınav soruları türkçe, tarih, matematik ve genel kültür derslerinden tertip olacak.

Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi valilikçe oluşturulan komisyonca belirlenecek. Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacak.Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği ilçenin kaymakamlık internet adresinden ilan edilecek.

KESİN BAŞARI LİSTESİ VE SONUÇLARA İTİRAZ

Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere boş kadro sayısı kadar aday Asil Aday Listesini, geri kalan kısmı da Yedek Aday Listesini teşkil edecek. Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken yapılan puanlamada adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilecek. Asil ve yedek aday listeleri valilik ve kaymakamlık internet sayfalarından ilan edilecek. Adaylar yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde başvuruda bulunduğu sınav komisyonuna itirazda bulunabilecek ve itiraz, iki iş günü içerisinde komisyonca değerlendirilip adaya cevap verilecek.

SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili emniyet birimlerine teslim edecek. Bu raporlar, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilecek; bunlardan, bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar vali veya kaymakam onayı ile aday memur olarak atanacak. Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıradaki aday çağrılacak. Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar, aday memur olarak atanacak. Ataması yapılanlardan vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek. Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılacak.

Sınavlara ilişkin diğer bilgilendirmeler valilik ve kaymakamlıkların resmi internet sitesinden yapılacak. Bekçi alımına ilişkin detaylı bilgiler 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği’nden temin edilebilecek.

İLÇE ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ KADRO CETVELİ

Alınacak olan çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ise ilçelere göre şöyle:

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü 6, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü 15, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü 17, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 10, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 25, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü 15, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü 20, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü 10, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü 20, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü 20, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü 20, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü 9, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü 35, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü 20, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü 4, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü 10, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü 20, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü 35, Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü 22, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü 35, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü 15, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü 20, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü 19, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü 19, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü 18, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü 23, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü 15, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü 23, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü 14, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü 22, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü 7, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü 15, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü 18, Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü 4, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü 25, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü 10, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü 25, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü 25, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü 15.

(İHA)

Son Güncelleme: 21.02.2017 14:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.